top of page
6768_edited.jpg

הטיפול בחולה המסוחרר- נייר עמדה משותף

גאה להיות חלק ממהלך היסטורי בתחום שיקום מערכת שיווי המשקל, מטעם העמותה לקידום הפיזיותרפיה: לאחרונה הופץ נייר עמדה משותף להסתדרות הרפואית בישראל (הר"י)  ולעמותה לקידום הפיזיותרפיה, בו יש הכרה בפיזיותרפיה כטיפול הבחירה בחולה המסוחרר.
יש חשיבות עליונה לתקשורת בין כלל הגורמים המאבחנים והמטפלים, על מנת לספק אבחון מהיר, טיפול מותאם וזיהוי מוקדם במקרים מסכני חיים הנדמים כבעיה פריפרית. בזכות שיתוף פעולה זה הטופלים יזכו לאבחון וטיפול מדויק ולעיתים מציל חיים.

bottom of page