top of page
Covid 19

טיפול פיזיותרפי לצד הקורונה

עם פרוץ COVID-19 בישראל במרץ 2020, גיבשתי קבוצה של פיזיותרפיסטים מנוסים בתחום הווסטיבולרי על מנת לנסח קווים מנחים לטיפול ווסטיבולרי לצד הקורונה. התייחסנו לאופי הטיפול המיוחד והשונה מטיפולי פיזיותרפיה רגילים היות ומצריך מגע קרוב והדוק עם המטופל, ויש נוזלי גוף כגון הזעה, דמעות וקיא המעורבים לעיתים בטיפול. 
תוך חודש ימים בלבד הצלחנו לפרסים קווים מנחים באישור משרד הבריאות והעמותה לקידום הפיזיותרפיה, צעד חסר תקדים היות ולא היו בשלב זה הנחיות מטעם ארגוני הפזיותרפיה העולמיים. המידע הגיע אל למעלה מ 600 פיזיותרפיסטים ווסטיבולרים במוסדות ובקליניקות פרטיות בישראל באמצעי המדיה השונים, ובקופות החולים אימצו המלצות דומות. בארה"ב פורסמו הנחיות דומות בסוף מאי. 
גאה להיות חלק מצוות מצויין ומוביל דעה שכזה. מצורפות ההנחיות שלנו, וההנחיות שפורסמו בארה"ב

bottom of page