top of page

שיקום שיתוק עצב הפנים

שיתוק עצב הפנים עלול להופיע מסיבות שונות. הנפוצה שבהם - שיתוק על שם בל. זהו מצב פתאומי של חולשה בפנים, המתאפיין בעין שאינה נעצמת, חיוך חסר באותו צד, שינוי בטעם בחלק מהלשון, שינוי בדמע, וגם באיכות השמיעה. 
חשוב מאד להגיע לבדיקת רופא מיידית עם הופעת חולשה שכזו, על מנת לשלול גורמים מסכני חיים אחרים שעלולים לגרום לה, ולהתאים טיפול תרופתי שיש להתחילו מוקדם ככל האפשר.
בשיתוק על שם בל - ישנו פרוטוקול נטילת סטרואידים. אם חושדים במקור אחר לחולשה, כגון תסמונת רמזי האנט - יינתנו גם תרופות אנטי-ויראליות כגון אציקלוביר או זובירקס. 
בשלב זה יש להבין שצריך הרבה סבלנות, ולשמור היטב על העין מפני יובש וזיהומים. בפיזיותרפיה נסביר לעומק איך לעשות זאת במשך היום והלילה, וכן נסביר את מהלך ההחלמה ומה ניתן לעשות בכל שלב. 
אם מדובר בתסמונת רמזי האנט - במקביל לשיקום עצב הפנים, יינתן גם טיפול פיזיותרפי במערכת שיווי המשקל והסחרחורות שנפגעת אף היא. 
ישנן סיבות נוספות ונדירות יותר לפגיעה בעצב הפנים - מצבים מולדים, גידולים, פציעה ישירה, פגיעה מרכזית, מחלות ניווניות, וישנן גם סיבות נוספות לשיקום: שיקום אחרי ניתוחי שחזור עצב או שריר, שילוב יחד עם טיפולים נוספים כגון בוטוקס ועוד. 


חשוב להגיע לפיזיותרפיה לקבלת הנחיה מקצועית ולתעד היטב את רמת החולשה מהרגע הראשון על מנת להימנע ככל האפשר מסיבוכים עתידיים כגון סינקינזיס. 
במצבים כרוניים, אחד הסיבוכים המוכרים הוא סינקינזיס: מצב בו בעת פעולה מסויימת כגון נשיקה, תפעיל קבוצת שרירים שאינה מתאימה לפעולה, לדוגמא העין תעצם. הטיפול כאמור מתחיל במניעה, זיהוי מוקדם ולימוד מחדש של תנועות מבודדות בפנים, וכן לימוד הרפיה ומתיחות בקבוצות השרירים שעובדים יתר על המידה.
לעיתים קרובות הטיפול ישולב בזריקות בוטוקס על פי המלצה של רופאים מומחים לשיקום עצב הפנים - פלסטיקאים או אא"ג שעברו התמחות. 
ההטבה המבוקשת הינה תפקודית - מפחיתה כאבים, מאפשרת הבעה תואמת רגש, דיבור, תפקוד עין, וגם אסטטית. 


הבדיקה כוללת מיפוי מצב נוכחי, צילום ותיעוד, הדרכה לתרגול יומיומי, הדגמה של ציוד תומך, הדבקות וטכניקות מנואליות לשחרור רקמות לפי צורך. 
ניתן לקבל טיפול פרונטלי בקליניקה, וגם מרחוק - בזום. 

לסיכום, לשיקום פנים- פונים למומחים

bottom of page